Προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, στο υπουργείο Υγείας.

Οι προσλήψεις αφορούν τις εξής ειδικότητες:Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), Κλάδων/Ειδικοτήτων: Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής/Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας/Εσωτερικής Παθολογίας και Παιδιατρικής, εννιακοσίων σαράντα δύο (942) θέσεωνΒ’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης…

Continue Reading Προσλήψεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, στο υπουργείο Υγείας.

Προσλήψεις 76 φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο αριθμός των ιδιωτών που θα προσληφθούν ως Προσωπικό Ασφαλείας για τις ανάγκες ασφάλειας ή φρούρησης των εγκαταστάσεων ή χώρων, καθώς και για τη συνοδεία χρηματαποστολών της Τράπεζας της Ελλάδος,…

Continue Reading Προσλήψεις 76 φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος